תמר תעסה

מכתב תודה שנשלח לפרופ' רענני על ידי תמר תעסה.