שרה זלצמן

להלן המכתב שנשלח על ידי שרה זלצמן לשרית.