שלמה יהודה

להלן המכתב שנשלח על ידי שלמה יהודה לד"ר סאוטה.