רויטל קארי

להלן המכתב שנשלח על ידי רויטל קארי לנעמה.