רוברט חן

להלן המכתב שנשלח על ידי רוברט חן לד"ר סטרניק. רוברט חן - מכתב תודה