קונצבוי סמיון

להלן המכתב שנשלח על ידי קונצבוי סמיון לד"ר סטרניק.