צנתור מומי לב מולדים

שני סוגי הצנתורים אותם מבוגרים עם מומי לב יכולים לעבור הינם צנתור אבחנתי וצנתור טיפולי.

צנתור אבחנתי

בצנתור האבחנתי נמדדים הלחץ ומידת רווי החמצן בכל אחד מחלקי הלב (העליות והחדרים) וכן בעורקים ובוורידים אשר מחוברים ללב. הצנתור נעשה תחת אלחוש מקומי ובמידת הצורך טשטוש כללי אך לרוב ללא הרדמה. המידע מהצנתור האבחנתי מסייע לרופא המטפל לקבל החלטות בנוגע לצורך בטיפול תרופתי ובטפולים פולשניים נוספים דוגמת ניתוח או צנתור התערבותי על מנת לטפל במום.

צנתור טיפולי

בצנתור הטיפולי נעשה ניסיון לתקן בעזרת התקנים ייעודיים את המום עצמו או פגם נוסף אשר נותר מניתוחים או מצנתורים קודמים. הצורך בהרדמה כללית נקבע על פי סוג הפגם וההתערבות המיועדת בצנתור. לעתים קרובות, יש צורך בביצוע הדמיה מתמשכת במהלך כל הצנתור בעזרת אקו דרך הוושט המנחה את המצנתרים בנוגע למיקומם בתוך הלב בכל רגע נתון. גם במקרים אלו נעשה שימוש בהרדמה מלאה במהלך הפעולה. פירוט לגבי צנתורים עבור סוגי המומים השונים – ראו בהמשך.

להמשך: מומי לב במחיצה הבין-עלייתית