פרסומים

קישור למאמרים המדעיים באתר PubMed, שפורסמו על ידי כל אחד מהרופאים החברים בקבוצת קרדיוהיל, ניתן למצוא בעמוד האישי של כל רופא.

להלן מבחר קישורים לפרסומים של רופאי הקבוצה או על רופאי הקבוצה בעיתונים, מגזינים ובאתרים שונים, המיועדים לקהל הרחב: