פורמן יוסף דוד

מכתב תודה לנעמה המזכירה של פרופ' רענני