מטופלי לב

  • מכתב תודה שנשלח לפרופ' מטצקי על ידי אלי בן שלמה.
  • מכתב תודה שנשלח לפרופ' מטצקי על ידי אביגיל קליין.