מחלות לב – מסתמים

מסתמי הלב ותפקידם

הלב האנושי מכיל 4 מסתמים (2 בצידו הימני ועוד 2 בצד שמאל), שנפתחים ונסגרים לסירוגין עם כל פעימה, וכך מסייעים למשאבה האנושית שלנו לשמור על זרימת הדם בכיוון הנכון.

כל מסתם הוא שסתום חד כיווני, הבנוי מעלים עדינים ורכים. במצבו התקין, הוא מאפשר לכמות מספיקה של דם להתקדם קדימה במעגל התנועה, ומנגד – לא מאפשר לדם שעבר לחזור אחורה, "נגד כיוון התנועה", כאשר הוא נסגר.

המסתמים מפרידים בין חללי הלב השונים (החדרים והעליות), ויש להם תפקיד מפתח בתנועת המשאבה הלבבית: הם משמשים כמעין "שוטרים" שמבצעים "בקרת כניסה" ומוודאים "עוצר יציאות" של נוזל הדם במחזור הפעימות.

כך, למשל, הדם לא יכול לעבור ולצאת מחדר שמאל של הלב אל אבי העורקים, בלי שהמסתם שבמקום ייפתח ויאפשר זאת וללא שהוא ייסגר מייד לאחר מכן וימנע את שובו של הדם מהעורק הראשי בחזרה אל חללי הלב.

באופן סכמטי, ובלי להיכנס לדקויות אנטומיות, אפשר לתאר את מחזור הפעולה המסתמי כך: מסתם הכניסה נפתח (הרפיית שריר הלב מביאה לפתיחת המסתם, והדבר מאפשר לדם להיכנס ללב ולמלא אותו); מסתם הכניסה נסגר (וכך שומר על הדם בתוך אחד מחללי הלב); מסתם היציאה נפתח (שריר הלב מתכווץ, לחץ הדם גורם לפתיחת המסתם – דם עשיר בחמצן מוזרק לאבי העורקים ונשלח החוצה אל כל הגוף); מסתם היציאה נסגר (במטרה שהדם שכרגע יצא ממנו לא ישוב אחורה, וכדי שהלב יוכל להתמלא שוב בדם); וחוזר חלילה.

עיקר התחלואה המסתמית מתרחשת בשני השסתומים הנמצאים בשמאלו של הלב – המסתם האאורטלי ("המסתם העורקי" או "המסתם הוותיני"; Aortic Valve) והמסתם המיטראלי ("המסתם הצניפי" או "המסתם הדו-צניפי"; Mitral Valve).

קיימות, כמובן, גם מחלות בשני המסתמים הימניים (הטריקוספידלי והפולמונרי) – אך הן לא שכיחות ונפוצות כמו מחלות במסתמי שמאל.

בעיות מסתמים נחלקות לבעיות בפתיחה ולבעיות בסגירה: כאשר השסתום צר מדי, הוא לא יכול להיפתח מספיק – וכך לא עובר מספיק דם קדימה (כמו לנסות לשפוך מים מבקבוק שצווארו צר מאוד); כאשר המסתם לא נסגר היטב, חלק מהדם שהיה אמור להתקדם – חוזר בחזרה אחורה

בעיות בפתיחת המסתם (היצרות)

בעיות בפתיחת המסתם נקראות בשפה הרפואית היצרות (stenosis), ומשמעותה שהמסתם לא נפתח לרוחב הדרוש. הפתיחה החלקית מונעת מכל כמות הדם הנדרשת לעבור הלאה במסלול מחזור הדם. בנוסף, הדם שמצטבר מעלה את הלחץ בחלל הלב בו הוא מצטבר.

הפתולוגיה העיקרית כאן היא ירידה בספיקת המשאבה ולחצים מוגברים בחלק מחללי הלב. העומס שנגרם במשך הזמן לשריר הלב עלול לגרום לאי ספיקת לב, שיכולה להחמיר ולהתפתח לאי ספיקת לב סופנית.

היצרות מיטראלית מתרחשת בעקבות דלקת פרקים או מחלה ראומטית אחרת. היצרות אאורטלית יכולה להיות מולדת או להתפתח בעקבות מחלה ראומטית או תהליכי הזדקנות, הכוללים תהליכי הסתיידות.

בעיות בסגירת המסתם (דליפה / אי-ספיקה)

בעיות בסגירת המסתם נקראות בשפה הרפואית דליפה (Regurgitation) או אי ספיקה (Incompetence או Insufficiency).

הסגירה החלקית גורמת לדם לחזור בחזרה למקום שממנו הוא הגיע (למשל: לחדר הלב השמאלי או לעלייה השמאלית). הבעיה העיקרית כאן היא ירידה ביעילות של פעילות משאבת הלב עקב שיבוש בזרימה החד כיוונית, ויצירת עומס נפח על הלב שעלול לגרום לאי ספיקת לב.

אי ספיקה מיטראלית עלולה להיגרם, בין השאר, כתוצאה מהתקף לב, ממחלה שגרונית או מקרע ספונטני. אי ספיקה אאורטלית יכולה להיגרם, בין היתר, כתוצאה מתהליכי הזדקנות, יתר לחץ דם ממושך ולא מאוזן וממחלות זיהומיות (כמו עגבת).

פרקים בהמשך: