יצחק שורץ

להלן המכתב שנשלח על ידי יצחק שורץ לפרופ' רענני.