יעל שפלטר

להלן המכתב שנשלח מגב' יעל שפלטר לנעמה המנהלת האדמיניסטרטיבית של קרדיוהיל.