יום הניתוח

האשפוז לקראת הניתוח מתקיים לרוב יום לפני הניתוח, כאשר כבר בשלב הטרום ניתוחי תקבל הדרכה בנוגע לאופן נטילת תרופות בבוקר הניתוח. ביום הניתוח יילקחו בדיקות דם שונות ויושלמו בדיקות נוספות לפי הצורך.

ההליכים ביום הניתוח:

  • תתבקש להסיר שיער באזור הניתוח על מנת לחשוף את איזור הניתוח ולמנוע זיהומים עתידיים.
  • תתבקש להתרחץ בסבון אנטיספטי לחיטוי גופך.
  • לפני היציאה מהמחלקה לחדר ניתוח תקבל כדור הרגעה. בני משפחתך והמלווים ילוו אותך עד לחדר הקבלה הטרום ניתוחי.
  • צוות רפואי ילווה אותך לחדר הניתוח ובו תתקבל ע"י אחות ומרדים. זמן קצר אחר כך תקבל תרופות הרדמה. ההתעוררות הבאה תתרחש לאחר סיום הניתוח ביחידה לטיפול נמרץ.
  • ניתוח לב אורך מספר שעות. בזמן הזה, בני משפחתך והמלווים יוכלו להמתין באולם ההמתנה בקומה 3 ולהתעדכן בשלבי התקדמות הניתוח.