יהודה מויאל

להלן המכתב שנשלח על ידי יהודה מויאל לד"ר סאוטה.