התקפי לב בגיל צעיר

הכל על התקפי לב בגיל צעיר

פרופ’ שלומי מטצקי ,מנהל היחידה לטפול נמרץ לב, מכון הלב, מרכז רפואי שיבא, תה”ש

התקף לב (שיקרא מעתה בשמו המקצועי – אוטם שרירי הלב) הינה מחלה התוקפת לרוב חולים בני 50 ומעלה ושכיחותה עולה בהדרגה עם גיל האוכלוסייה. עם זאת, מחקרים שפורסמו בשני העשורים האחרונים מצאו כי חולים צעירים (בני פחות מ 50) מהווים כ- 10% מכלל חולי האוטם ובסדרות מחקרים מסוימות שעור זה הגיע עד 15%

התקף לב צעירים

הסיבות להווצרות אוטם שריר הלב בגיל צעיר דומות בחלקן לסיבות להווצרותו באוכלוסיה המבוגרת, אך עם זאת ישנן מספר סיבות שכיחות יותר באוכלוסייה הצעירה. מחלה  טרשתית כלילית (בעורקי הלב) מוקדמת מהווה את הסיבה הראשונית במרבית (כ- 80% ) המקרים. יחד עם זאת, בניגוד לחולים המבוגרים בהם סיבות לא טרשתיות לאוטם הינן נדירות ביותר, בקרב  20-25% מהמקרים בחולים צעירים הסיבה לאוטם אינה טרשת קלאסית. בין הסיבות הללו  ניתן לכלול מצבי קרישתיות יתר העשויים לנבוע משימוש בגלולות למניעת הריון והיווצרות קריש דם בעורקי הלב כתוצאה מכך. סיבות נדירות יותר לאוטם בגיל הצעיר הינן קרע פנימי (דסקציה) בעורקי הלב וכתוצאה מכך יצירת קריש דם, מצב המתרחש לרוב בקרב בנשים בתקופה סביב הלידה. גם שימוש בסמים, בעיקר מסוג קוקאין, עלול להוות סיבה לאוטם בגיל צעיר.

למרות שעסוק קבוע בפעולות גופנית הינו גורם מגן מפני מחלת כלי דם, פעילות גופנית מאומצת באנשים שאינם מורגלים בפעילות גופנית יכולה להיות זרז לאירוע לב .גם תופעה זאת שכיחה יותר בצעירים.                                                                                                                 

גורמי סיכון לאוטם בגיל צעיר

כפי שיש סיבות שונות הגורמות לאוטם שריר הלב, גם גורמי הסיכון שונים בקרב האוכלוסייה הצעירה. שניים מגורמי הסיכון המרכזיים להיווצרות אוטם בגיל צעיר הינם עישון והיסטוריה משפחתית של מחלת לב בגיל צעיר (נמצא בקרב 70%-90% מהחולים). גם הכולסטרול, שידוע כגורם סיכון מרכזי, מתנהג אחרת בקרב צעירים, לאחר שנמצא כי ערכים נמוכים של “הכולסטרול הטוב” (HDL ) קשורים באופן מרכזי לאוטמים בגיל צעיר. לעומת זאת יתר לחץ-דם וסוכרת  שכיחים במידה ניכרת יותר בגיל המבוגר ואינם שכיחים בחולים עם אוטם בגיל הצעיר.                                                   

גורם סיכון נוסף שלאחרונה נקשר יותר ויותר לאוטם שריר הלב בכלל ובצעירים בפרט הינו השמנת יתר. בעבודות שפורסמו בשנים האחרונות נמצא כי חצי עד שליש מהחולים עם אוטם בגיל צעיר אכן סבלו מהשמנה.

עבודות רבות בספרות שבדקו את הקשר בין מצבי קרישתיות יתר לבין התפתחות  של אוטמים בשריר הלב מצאו קשר ברור עם היארעות של אוטמים בשריר הלב בגיל צעיר. על סמך ממצאים אלו, לדעת רבים, יש מקום לבצע בירור קרישה בחולים שלקו באוטם שריר הלב בגיל צעיר ובעיקר באלו שנושאים בחיבם מיעוט גורמי סיכון מסורתיים (עישון , ספור משפחתי של מחלת לב, יתר לחץ דם  וכו).

מאפיינים  של אוטמים בגיל צעיר

ההתנהגות של אוטם בגיל הצעיר גם כן שונה מגילאים מבוגרים. בעוד שבאוכלוסייה המבוגרת פעמים רבות התמונה היא של תעוקת חזה הגוברת בהדרגה עד להגעה לאוטם, בקרב חולים צעירים התמונה הטיפוסית היא תעוקה חדשה המדרדרת במהירות לאוטם. במחקרים בקרב חולים שסבלו מאוטם שריר הלב בגילאים הפחותים מ-45, דיווחו 70% מהם על סמפטומים שנמכו פחות משבוע לפני האוטם.

עם זאת לא הכל פסימי. השוואות של חולים שלקו באוטם בגיל מבוגר לעומת גיל צעיר מצאו כי בקרב האחרונים נרשמו שיעורי תמותה נמוכים יותר, גם במעקב ארוך טווח של 5-10 שנים. עם זאת, במחקרים נמצא גם כי שיעור האירועים החוזרים בחולים צעירים לא היה נמוך יותר בקרב צעירים לעומת חולים מבוגרים. יתרה מזאת היו, שהיצביעו על כך, כי בחולים עם טרשת כלילית בגיל צעיר מאוד (פחות מ-35) שעברו צנתור  והרחבה של היצרות בעורקי הלב, שעור ההתערבויות החוזרות ו/או אירועי לב היה גבוה יותר.  בקרב חולים צעירים המשך עישון קשור בשיעור משמעותי גבוה יותר של אירועי לב חוזרים.

מה התמונה באוכלוסיה הישראלית?

מדי שנתיים נערך במחלקות הקרדיולוגיות בכל בתי החולים בארץ סקר לאומי שייעודו העיקרי שקוף תמונת המצב של אירועי הלב בישראל. מהסקר עולה כי ישראל לא שונה ממדינות מערביות אחרות.              

בשני הסקרים שבוצעו לאחרונה נכללו כ-  4,000 חולים עם אוטם חד בשריר הלב . כ- 9% מהחולים היו בני 45 שנים או פחות.בדומה למתואר בספרות, עישון (70% ) וסיפור משפחתי (45%) היו גורמי הסיכון הבולטים ביותר ושכיחותם הייתה גבוהה  בהרבה מבאוכלוסיית החולים המבוגרים יותר. גם שיעור החולים הצעירים עם השמנת יתר וערכי  HDL נמוכים היה גבוה יותר בקרב החולים הצעירים.   

שוב בדומה לידוע בספרות הן שיעור התמותה במהלך האשפוז והן במעקב של שנה היה נמוך בקרב החולים הצעירים הן במונחים מוחלטים והן בהשוואה לחולים המבוגרים יותר. לעומת זאת  שיעור האירועים החוזרים ושיעור האשפוזים החוזרים היה דומה בשתי קבוצות הגיל.

סיכום : מקרב כלל החולים הלוקים באירוע לב חד, אוכלוסיית החולים הצעירים מהווה נתח משמעותי. לקבוצת החולים עם אוטם שריר הלב בגיל צעיר מספר מאפיינים חשובים המבדלים אותם ומכתיבים צרכים ייחודיים בברור  ובתוכניות המניעה השניוניות המיועדות לחולים אלו, על כן חשוב מאד שגם האוכלוסיה הצעירה בישראל תדע ותתן דגש לגורמי הסיכון המרכזיים על מנת למנוע תחלואה קרדיאלית.