היחידה לטיפול נמרץ

בתום הניתוח תעבור ליחידה לטיפול נמרץ. בשעות הראשונות לאחר הניתוח תהיה רדום בעקבות חומרי ההרדמה שקיבלת לקראת הניתוח.

מייד כשיתאפשר, צוות היחידה יכניס את בני משפחתך והמלווים לראותך.

לכשתתעורר תמצא עצמך מחובר למספר צינורות ומכשירים מהם תגמל בימים הראשונים שלאחר הניתוח.

זמני הכניסה ליחידה הם בין השעות 08:00 עד 22:00, אך בני משפחתך והמלווים יכלו להתעדכן במצבך הרפואי בטלפון: 03-7644305/6/7.

כאשר מצבך הרפואי יאפשר את העברתך לאשפוז במחלקה, הצוות יעדכן את בני משפחתך והמלווים והדבר יתואם עם  המחלקה בהתאם לצרכיך האישיים והרפואיים. זמן השהייה בטיפול נמרץ אינו קבוע ותלוי בקצב ההחלמה של כל חולה וחולה.