גיל הלמן

גיל הלמן מביע באופן אישי את תודתו והערכתו הרבה על טיפולו המסור של פרופ' אהוד רענני