גורמי סיכון, מאפיינים ומהלך אוטם בגיל צעיר

גורמי סיכון לאוטם בגיל צעיר

בחולים עם אוטם בגיל צעיר גורמי הסיכון העיקריים ובשכיחות משמעותית גבוהה מבחולים מבוגרים הינם עישון (70-90%) ורקע משפחתי של מחלת לב בגיל צעיר. מבחינת הפרעות בשומני הדם, אוטמים בגיל צעיר קשורים באופן טיפוסי בערכים נמוכים של "הכולסטרול הטוב" (HDL) בשכיחות גבוהה יותר מהחולים המבוגרים. לעומת זאת יתר לחץ דם וסוכרת שכיחים במידה ניכרת יותר בגיל המבוגר ואינם שכיחים בחולים עם אוטם בגיל הצעיר. גורם סיכון נוסף, שלאחרונה נקשר יותר ויותר לאוטם שריר הלב בכלל ובצעירים בפרט, הינו השמנת יתר. בעבודות שפורסמו בשנים האחרונות נמצא כי שליש עד חצי מהחולים עם אוטם בגיל צעיר סובלים מהשמנת יתר.

עבודות רבות בספרות בדקו את הקשר בין מצבי קרישתיות יתר לבין התפתחות של אוטמים בשריר הלב. כאשר הקשר נבדק בחולים שלקו באוטם שריר הלב  בגיל צעיר, נמצא כי למצבי קרישתיות היה קשר ברור עם היווצרות של אוטמים בשריר הלב. על סמך ממצאים אלו, לדעת רבים, יש מקום לבצע ברור קרישה בחולים עם אוטם שריר הלב בגיל צעיר, ובעיקר באלו עם מיעוט בגורמי הסיכון המסורתיים (עישון, רקע משפחתי של מחלת לב וכדומה).

מאפיינים של אוטמים בגיל צעיר

באורח טיפוסי בחולים עם אוטם בגיל צעיר (בשונה מאוטמים בגיל המבוגר), האוטם הינו הביטוי הראשון למחלה הטרשתית. התמונה של תעוקה גוברת המתקדמת לאוטם נדירה בחולים הצעירים, והתמונה הטיפוסית הינה של תעוקה חדשה, המתדרדרת במהירות לאוטם או שהאוטם הינו הביטוי הראשון למחלת הלב.

בסדרה של חולים שסבלו מאוטם שריר הלב בגיל קטן מ-45 שנים, 70% מהחולים שללו תעוקה טרם האוטם, ובמרבית המקרים הסימפטומים נמשכו פחות משבוע טרם האוטם.

מהלך האוטם בחולים עם אוטם בגיל צעיר

ככלל המהלך הקליני לאחר אוטמים בגיל צעיר שפיר יותר בהשוואה לאוטמים בגיל מבוגר, עם שעור תמותה נמוך גם במעקב ארוך טווח של 5-10 שנים. חרף זאת, השיעור השנתי של אירועים חוזרים בחולים הצעירים אינו נמוך מזה שבחולים לאחר אוטם בגיל מבוגר יותר. יתרה מזאת, היו שהצביעו על כך, כי בחולים עם טרשת כלילית בגיל צעיר מאוד (קטן מ-35 שנים), העוברים צנתור והרחבה של היצרות בעורקי הלב, שעור ההתערבויות החוזרות ואירועי לב הינו גבוה יותר כביטוי לתהליך טרשתי ממאיר יותר. בקרב חולים צעירים, המשך עישון קשור בשיעור גבוה משמעותית של אירועי לב חוזרים.

לסיכום, מקרב כלל החולים הלוקים באירוע כלילי חד, אוכלוסיית החולים הצעירים מהווה נתח משמעותי של כ- 10%. לקבוצת החולים עם אוטם שריר הלב בגיל צעיר מספר מאפיינים חשובים, המבדלים אותם ומכתיבים צרכים ייחודיים בברור ובתוכניות המניעה השניוניות המיועדות לחולים אלו.