בילה שבדרון

להלן המכתב שנשלח לפרופ' רענני על ידי יצחק ובילה שבדרון.