אלי בן שלמה

מכתב תודה שנשלח לפרופ' מטצקי על ידי אלי בן שלמה.