אביגיל קליין

מכתב תודה שנשלח לפרופ' מטצקי על ידי אביגיל קליין.